קייטנות

גם בקיץ המרכז הקהילתי לא שוכח אתכם. מידי שנה, לאחר שהלימודים והקייטנות בבתי הספר מסתיימים. המרכז הקהילתי מפעיל קייטנות לבנים ולבנות.

הקייטנות מספקות פתרון להורים שעובדים בחופש וזקוקים לסידור בטוח ומהנה לילדיהם גם בימים אלו. וכמובן, לכלל הילדים בעיר המעוניינים למצות את ימי בין הזמנים בצורה חווייתית ומלמדת.