שפ"ע
personמנהל אגף שפ"ע יוסי יונה
personטלפון 02-5888108
personשעות פעילות 16:30-8:00

שפ"ע: שיפור פני העיר

תפקידו המרכזי של אגף שפ"ע הוא בטיפול ובתחזוקת כל הדומם בעיר שבאחריות העירייה ובכלל זה: מתקני משחקים, תמרורים, מדרכות, ריהוט רחוב, שילוט, תאורת רחוב, מעקות בטיחות, גידור עירוני, נגישות לנכים. בכל תקלה או מפגע בטיחותי בנושאים אלו יש לפנות למוקד העירוני 106.

  • תאורת רחוב: טיפול ואחזקה שוטפת בכל מערכות התאורה והחשמל בעיר.
  • כבישים ומדרכות: אחזקת כבישים ומדרכות הכוללת: סימון כבישים, תמרור, מעקות בטיחות, שלטי רחוב והכוונה.
  • ריהוט רחוב: הצבה ותחזוקה של ריהוט רחוב: ספסלים, אשפתונים, לוחות מודעות, ברזיות, פרגולות ותחנות אוטובוס.
  • מפגעים בטיחותיים: טיפול במפגעים בטיחותיים, כגון: כתמי שמן בכביש, קריסת עצים/ עמודים, טיפול בחשמל גלוי ועוד.
  • מתקני משחק והצללות: אחזקת 140 מגרשי משחקים בעיר, הקמת גנים חדשים ושדרוג הגנים הקיימים.
  • נגישות: ביצוע הנגשות בשטחים ציבוריים, הנמכת מדרכות, סימון ותמרור חניות. במסגרת זו, האגף מטפל בהקצאת חניות לבעלי מוגבלויות פיזיות העומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל: נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה
  • היערכות חגים: סיוע בניקיון העיר, פיזור מכולות לשריפת חמץ, אכיפה על מדורות מסוכנות.
  • רוכלות: אכיפה ושמירה על סדר וניקיון בהצבת דוכנים לכפרות ולמכירת צרכי סוכה, הגעלת כלים בערב חג.

טפסים

טופס בקשה לרוכלות

נוהל כפרות