גבעה א

תוכנית עיקרית 426-1-1-3

תכנית עיקרית 426-1-3-1

גבעה ב

תכנית עיקרית א-426-7

תכנית עיקרית ב-426-7

תכנית עיקרית 426-8

תכנית תקנונית 3-ב-426-7