ביקור סדיר
personמנהל מחלקת ביקור סדיר כהן בנימין
personטלפון 02-5888191
personפקס 02-5889969

קציני ביקור סדיר (קב"סים) ממונים על יישום חוק חינוך חובה ואכיפתו ברשות המקומית, ועל מניעת נשירה גלויה וסמויה ממערכת החינוך. הקב"סים הינם אנשי חינוך-טיפול בעלי ראייה מערכתית כוללת המצויים בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים - החינוכיים, החוקיים והטיפוליים, וכן עם מוסדות לימוד בעיר ומחוצה לה, פנימיות חינוכיות וטיפוליות ברחבי הארץ.

תפקידי הקב"ס:

  • קבלת פניות מבתי ספר לגבי נוכחות לא סדירה של תלמידים וקשיים שונים המתעוררים בתוך מסגרת הלימודים.

  • קבלת פניות מהורים ותלמידים בנושאי שיבוץ, מעברים בין בתי ספר והרחקת תלמידים.

  • קיום קשר רציף (וועדות התמדה) עם מנהלי המוסדות על מנת לאתר ולמנוע נשירה.

  • תיווך, הכוונה ויצירת שיתופי פעולה בין הגורמים השונים בבית הספר (צוות חינוכי, הורים ותלמיד), בעירייה ובקהילה.

  • סיוע וליווי תלמידים במסגרת הלימודים הנוכחית או התאמת מסגרת לימודים חילופית במקרה הצורך.

  • ייעוץ, הכוונה והתאמה למוסדות לימוד בתחומי העיר ומחוצה לה, אקסטרניים ופנימייתיים.

  • בניית תכניות למניעת נשירה: כיתות מל"א, מב"ר, אתג"ר, תכנית מנע ומועדוניות אחה"צ.

מידע נוסף בנושא ביקור סדיר מופיע באתר משרד החינוך.

פתיחת פניה לקב"ס

פניה פרטית - טופס מקוון

 

צוות הביקור הסדיר :

כהן בנימין
מנהל מחלקת ביקור סדיר
02-5888191
דוד טראב
בנים: יסודי ועל יסודי
02-5889943
חנוך פישמן
בנים: יסודי ועל יסודי
02-5889982
שרה טויטו
בנות: יסודי ועל יסודי
02-5888150
חגית פייגר
בנות: יסודי ועל יסודי
02-5888180
שמואל גולדברג
בנים: יסודי ועל יסודי
02-5889983
עליזה אברג'ל
בנות: על יסודי
02-5888150
לאה רייכמן
בנות: יסודי ועל יסודי
02-5888139