106.jpg
תחבורה-ציבורית.jpg
פורום-העסקים.jpg
דבר-ראש-העיר.jpg
פניה-לראש-העיר.jpg
פורום-בינינו.jpg
מחלקות העירייה
שירותים לתושב
שקיפות מידע

חדש בעיריית ביתר עילית: אתר מידע הנדסי

סדרת מתקני משחקים חדשים ומתקדמים יסופקו לביתר עילית

נערכים לאכלוס גבעה ג' בביתר עילית

חדש בביתר: יחידת סע"ר - סיוע עצמי ראשוני

1/2
Please reload