106.jpg
תחבורה-ציבורית.jpg
פורום-העסקים.jpg
דבר-ראש-העיר.jpg
פניה-לראש-העיר.jpg
פורום-בינינו.jpg
מחלקות העירייה
שירותים לתושב
שקיפות מידע

מראות ממעמד סיום הש״ס ההיסטורי בעיר

הוקמו מיצגים חדשים בעשרות גינות ציבוריות ברחבי העיר

ערבות הדדית: 'בנק הזמן' יוצא לדרך

עיריית ביתר עילית אישרה את תקציבה לשנת 2020

1/2
Please reload