מעמד חנוכת הבית לביה"ס 'אילת השחר'

בהשתתפות רבני העיר: מעמד רב רושם התקיים השבוע בביתר עילית, בו נחנך ביה"ס 'אילת השחר' שע"י החינוך העצמאי.


בהשתתפות רבני העיר: מעמד רב רושם התקיים השבוע בביתר עילית, בו נחנך ביה"ס 'אילת השחר' שע"י החינוך העצמאי, שנקרא על שמו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל  סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש: "תנופת הבניה, ובעיקר בתחום החינוך, נמצאת בשיאה"  יו"ר וועדת הכספים חה"כ הרב משה גפני: "שיתוף הפעולה בעיר מביא ברכה עצומה"  רה"ע: "אשרנו שזכינו לבנות עוד אבן בממלכת החינוך בעירנו"

לזכרו של רה"י: במעמד רב רושם נחנך השבוע מבנה בית הספר לבנות, שע"י החינוך העצמאי, שנקרא 'אילת השחר' על שמו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצוק"ל. המבנה המפואר ישמש את מאות הבנות הלומדות בביה"ס ויותיר חותם נוסף בתנופת הבניה בעיר.

במעמד השתתפו רבני העיר, ובראשם מרא דאתרא הגר"י תופיק שליט"א, הראב"ד הגר"צ ברוורמן, הגרא"ש שטיגליץ והגר"א אדלר. את המעמד כיבדו בנוכחותם סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, יו"ר וועדת הכספים הרב משה גפני, מזכ"ל 'החינוך העצמאי' הרב אליעזר סורוצקין, סמנכ"ל החינהע"צ הרב אברהם שוורץ, רה"ע הרב מאיר רובינשטיין וסגנו, מחזיק תיק החינוך, הרב דוד זלץ.

רה״ע הרב מאיר רובינשטיין פתח את המעמד במשא מרגש בו דיבר על רה"י זצוק"ל ועל ההחלטה לקרוא לביה"ס על שמו, כראוי לגדול הדור. ״זכרו של מרן רה״י זצוק״ל עומד מולנו תמיד, ובית הספר הזה שקם לזכותו, זו זכות עצומה עבור ביתר עילית ותושביה. החינוך הוא עיקר העיקרים ביהדות, וכל בניין שנבנה לטובת החינוך הוא בבחינת בניה של עוד אבן בחומת היהדות הנאמנה״.

מרא דאתרא הגר"י תופיק בירך את המשתתפים בחום. "יה"ר שתמשיכו לבנות עוד ועוד, כל מוסד חינוכי שנפתח מפאר את עירנו, וייתן ה' שמלאכה חשובה זו לא תיפסק לעולם". לאחריו נשאו דברים הגר"צ ברוורמן, הגר"א אדלר והגרא"ש שטיגליץ שבירכו גם הם על העשייה המבורכת.

סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש ציין את תנופת הבניה בעיר. "ב״ה העיר בתנופה אדירה בנושא החינוך. המאמצים האדירים שמושקעים כאן עבור כל הציבורים ניכרים היטב ואנו מברכים את רה"ע והעוסקים במלאכה על פועלם החשוב".

יו״ר וועדת כספים ח״כ הרב משה גפני סיפר על פועלה החשוב של הנהלת העיר בכל הנוגע לפיתוח הבניה ומערכת החינוך בעיר. ״בכל פעם שאני מגיע לביתר אני נפעם משיתוף הפעולה החיובי שנרשם בעיר, בין רה"ע לסגנו וכלל הנציגים, לטובת התושבים כולם. עלו והצליחו״.

סגרה"ע ומחזיק תיק חינוך הרב דוד זלץ סיכם את המעמד. "אין ספק שבניין בית חינוך נוסף לבנות הוא בבחינת אבן דרך בעשייה למען החינוך בעיר. אני מודה לרה"ע על שיתוף הפעולה המבורך ושנזכה להמשיך לבנות ולהיבנות".

אילת השחר.jpe