קול קורא רשותי: יוזמות קהילתיות מתחומי הסביבה והקיימות


קול קורא רשותי

קול קורא רשותי

עירית ביתר עילית והמשרד להגנת הסביבה

מזמינים קבוצות תושבים להציע יוזמות קהילתיות מתחומי הסביבה והקיימות

מטרת הקול קורא לאפשר לקבוצות שונות בעיר הכרה מעמיקה עם הסביבה הפיזית והאנושית – חברתית, לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה, להעצים את תחושת השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה. 

אז אם אתם:

  • קבוצה מגובשת הפועלת לפחות שנתיים סביב נושא מסויים
  • יש לכם רעיון ליוזמה שלא תוקצבה בעבר ע"י העירייה
  • היוזמה כוללת היבטים פיזיים וקהילתיים מתחומי הקיימות והסביבה

(הנ"ל תנאי הסף)

אתם מוזמנים לשתף אותנו ולהגיש את הבקשה
ואולי תהיו בין הקבוצות שייבחרו ע"י וועדת השיפוט ותקבלו תמיכה  למימוש היוזמה במהלך 2021

מסמכים להגשה ניתן לקבל ואף להשיב באמצעות המייל: fride@betar-illit.muni.il

מועד אחרון להגשה : יום חמישי י"ב באדר 25/02/2021

קול קורא מפורט + מסמכי הגשה יפורסם באתר העירייה

 

 

מרכז קהילתי ביתר עילית – betar@matnasim.org.il – רחוב רבי נחמן מברסלב 2 – טלפון 02/5889911 – פקס 02/5889919 – שעות מענה טלפוני במזכירות ימים א' – ד' בין השעות 09:00-15:00, ימים א' וד' גם בין השעות 19:00-21:00 – כרגע אין קבלת קהל כלל