מונופול ביתר בדרך אליכם!

המשחק המחולק השנה הוא בסימן התפתחות בניית מוסדות החינוך בעיר!


מונופול ביתר

מונופול 2.JPG