אסון מירון

שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחולינו


אבל ביתר

אסון מירון עצרת

אסון מירון כנס מחנכים