אגף חדש למרכז טיפת חלב בביתר עילית

במעמד מרשים נחנך אגף חדש למרכז טיפת חלב בביתר עילית


77862247_3914_010721082920_4-page-001