הגיל הרך

רכזת גני ילדים: הגב' וקסמן 

טלפון: 02-5888150  פקס: 02-5888131  מייל: bela@betar-illit.muni.il

שעות פעילות המחלקה: ימים א', ב', ד', ה'  15:00-9:00

רכז צהרונים: חיים רובין  

טלפון: 02-5888194 

מייל: haimr@betar-illit.muni.il

גני ילדים​

הרישום לגנים נערך במוסדות החינוך בעיר במהלך חודש שבט. בעת הרישום יש לצרף תשלום בגובה 49 ש"ח עבור ביטוח תלמידים.

תלמידים הנשארים שנה נוספת בגן חובה, תלמידים שהם תושבים חדשים בעיר  ותלמידים בעלי דרכון בגילאי 3 יבצעו את הרישום אצל רכזת גני הילדים, בשעות פעילות המחלקה.

 

מסמכי חובה לרישום:

  • נספח ד' חתום על ידי המסגרת המבוקשת.

  • צילום תעודת זהות שבו מופיעה הכתובת המעודכנת בביתר. 

  • לתלמידים בעלי דרכון יש להביא צילומי דרכון של הילד + ההורים.

 

צהרונים

תכנית "ניצנים" היא תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, במסגרתה מוארך יום הלמודים במוסדות החינוך לגילאי 8-3.

פעילות התכנית:

  • קידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי.

  • תמיכה והעשרה לימודית בשעות הצהריים.

  • דגש על איכות פדגוגית.

  • ארוחה חמה, בריאה ומזינה.