הנגשת מוסדות חינוך

לשכת ראש העיר בשיתוף עם המחלקה לצרכים מיוחדים העמידה את נושא ההנגשה בראש סדר העדיפויות מתוך מטרה להנגיש את מוסדות החינוך בעיר, ע"מ להקל על תלמידים בעלי מוגבלויות ולאפשר להם לתפקד בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד. המחלקה מטפלת בעדיפות גבוהה בבקשות להנגשה פיזית, הנגשה ללקויי ראיה והנגשה לליקויי שמיעה.

סדר הפעולות משלב הבקשה להנגשה ועד לאישור ההרשאה לביצוע:

  • ריכוז בקשות להנגשה ממוסדות חינוך ופניות של הורים.

  • קביעת סיורי שטח עם היועצים לתחילת עבודה או מסירת עבודה

  • והכנת דוח מקצועי.

  • הכנת תיקים והעברתם למשרד החינוך לשם קבלת הרשאה.

  • קבלת המתקן: כתה אקוסטית, מעלית והתאמות ללקוי ראיה.

טופס הבקשה: טופס בקשה להנגשה (מקוון)

לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים רפואיים עדכנים לחצי השנה האחרונה.

 

את הטופס יש להגיש למזכירות היחידה: הגב' שושי פיין

טלפון: 02-5888133 מייל: shoshi@betar-illit.muni.il  פקס: 02-5888131

מזכירת היחידה: הגב' שושי פיין

טלפון: 02-5888133 

מייל:  shoshi@betar-illit.muni.il     פקס: 02-5888131