מחלקת הנדסה

מנהל המחלקה: מיכאל לורנצי

מזכירת המחלקה: אסתי פיירשטיין

מפקח פרויקטים ותשתיות: אלי סיטרוק

טלפון המחלקה:  02-5888170

פקס: 02-5888171

מייל: esti.f@betar-illit.muni.il

מחלקת הנדסה מפקחת על עבודות תשתית ופיתוח של משרד השיכון ושל קבלנים הנעשות בעיר, ומטפלת במערכות העל המספקות לעיר שירותי מים וביוב.

» תפקידי המחלקה

  • ליווי תכניות פיתוח ותשתיות בטרם יציאה למכרזים

  • ליווי ופיקוח תכניות פיתוח ותשתיות בטרם מתן היתר לבניה לקבלנים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

  • פיקוח ומתן אישורים בשלב ביצוע העבודות.

  • מסירה לטיפול ואחזקה של המחלקות הרלוונטיות בעירייה, לאחר סיום העבודות.

  • אספקת שירותי המים והביוב לתושבים.

המחלקה מטפלת בתלונות תושבים בענייני מפגעים בתחום התשתיות והפיתוח. תלונות על מפגעים יש להעביר למוקד העירוני בלבד.​