צוות עו"ס משפחה

מדריכה ראש צוות גבעה A וגבעה B: 

הגב' שלומית מלמד

טלפון: 02-5888977

מייל: mlshlomit@betar-illit.muni.il

מדריכה ראש צוות צרכים מיוחדים: הגב' רחל אסודרי

טלפון: 02-5888984

מייל: rachel.a@betar-illit.muni.il

צוותי האגף לשירותים חברתיים מחולקים לפי אזורים גאוגרפיים של העיר: גבעה א' וגבעה ב' וכן לפי צרכים מיוחדים-מינהל מוגבלויות (אוטיזם, שיקום, מוגבלות שכלית התפתחותית) הנותן מענה לכל העיר.

עו"ס משפחות גבעה A

עו"ס משפחות גבעה B

עו"ס צרכים מיוחדים מינהל מוגבלויות