גניזה

מיקום מתקני הגניזה בעיר

גבעה א':

  • רח' בעש"ט 5 (ע"י המקווה כלים)

  • רח' נעם אלימלך 1 (ע"י בית כנסת בוסטון)

  • רח' נדבורנא 9 (ע"י בית כנסת באיאן)

  • רח' קעניג 1

  • רח' התעוררות תשובה 2 (ע"י בית כנסת ערלוי)

  • רח' כף החיים 38 (ע"י בית כנסת קאלוב)

גבעה ב':

  • רח' המגיד ממעזריטש 39 (ע"י מקווה באיאן)

  • רח' קדושת לוי 34 (ע"י בית כנסת ויז'ניץ)

  • רח' החוזה מלובלין 33 (ע"י בית כנסת דרכי תורה)

  • רח' מוצפי 5 (ע"י בית כנסת באבוב)

הטיפול בגניזה העירונית מתבצע על ידי עמותת "גניזת קודש".

לדיווחים על בעיות/תקלות בגניזה וכן להזמנת פינוי כמויות גדולות של גניזה לבתי כנסת ומוסדות יש לפנות לעמותת גניזת קודש: 03-6773599, 053-3169393

לדיווחים על בעיות/תקלות בגניזה וכן להזמנת פינוי כמויות גדולות של גניזה לבתי כנסת ומוסדות יש לפנות לעמותת גניזת קודש: 03-6773599, 053-3169393