שפ"ע: שיפור פני העיר

מנהל האגף: יוסי יונה

מזכירת האגף: הגב' מלכי שטרן

טלפון: 02-5888108

מייל: malkis@betar-illit.muni.il

זמני פעילות: 16:30-8:00

תפקידו המרכזי של אגף שפ"ע הוא בטיפול ובתחזוקת כל הדומם בעיר שבאחריות העירייה ובכלל זה: מתקני משחקים, תמרורים, מדרכות, ריהוט רחוב, שילוט, תאורת רחוב, מעקות בטיחות, גידור עירוני, נגישות לנכים. בכל תקלה או מפגע בטיחותי בנושאים אלו יש לפנות למוקד העירוני 106.

 

 

» תאורת רחוב: טיפול ואחזקה שוטפת בכל מערכות התאורה והחשמל בעיר.

 

» כבישים ומדרכות: אחזקת כבישים ומדרכות הכוללת: סימון כבישים, תמרור, מעקות בטיחות, שלטי רחוב והכוונה.

 

» ריהוט רחוב: הצבה ותחזוקה של ריהוט רחוב: ספסלים, אשפתונים, לוחות מודעות, ברזיות, פרגולות ותחנות אוטובוס.

» מפגעים בטיחותיים: טיפול במפגעים בטיחותיים, כגון: כתמי שמן בכביש, קריסת עצים/ עמודים, טיפול בחשמל גלוי ועוד.

» מתקני משחק והצללות: אחזקת 140 מגרשי משחקים בעיר, הקמת גנים חדשים ושדרוג הגנים הקיימים.

» נגישות: ביצוע הנגשות בשטחים ציבוריים, הנמכת מדרכות, סימון ותמרור חניות. במסגרת זו, האגף מטפל בהקצאת חניות לבעלי מוגבלויות פיזיות העומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל:

נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה

 

» היערכות חגים: סיוע בניקיון העיר, פיזור מכולות לשריפת חמץ, אכיפה על מדורות מסוכנות.

» רוכלות: אכיפה ושמירה על סדר וניקיון בהצבת דוכנים לכפרות ולמכירת צרכי סוכה, הגעלת כלים בערב חג.