עירוב

לבירורים בנושא העירוב ולדיווח על תקלות:

הרב דוד הרשלר

טלפון: 052-7616195

 

ניתן לדווח על תקלות בעירוב גם למוקד העירוני 106.

העירוב העירוני הינו בפיקוח רבני העיר, ברמת הידור גבוהה מאוד. שכונות חדשות נתחמות בעירוב בהתאם לאכלוסן ובהתאם להנחיות רבני העיר.

בכל שבוע נערכת בדיקה של העירוב העירוני ביום חמישי, ולאחר מכן בדיקה נוספת ביום שישי.