מעונות יום שיקומיים

עו"ס מרכז משלים למשפחות: הגב' אפרת וולמן
טלפון: 02-5888967
מייל: efrat.v@betar-illit.muni.il 

 

עו"ס שיקום : הגב' לאה בלייך
טלפון: 02-5888964
מייל:  leahb@betar-illit.muni.il

 

עו"ס אוטיזם וליקויי ראיה: הגב' ליזי אצלן
טלפון: 02-5888993
מייל: lizi@betar-illit.muni.il

 

עו"ס מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית): הגב' שירה לשם
טלפון: 02-5888995
מייל: shiral@betar-illit.muni.il

 

מעונות היום השיקומיים פועלים מתוקף חוק מעונות יום שיקומיים, המבטא הכרה בנחיצותה של התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות, והבנה כי הטיפול הניתן לפעוט בשנותיו הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותו בעתיד.

 

מי זכאי?

פעוטות בני חצי שנה עד 3 שנים הזכאים לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים :

 

איך פונים?

כאשר פעוט עונה על אחת מקריטריונים אלו, יש לפנות אל העו"ס הרלוונטי באגף עם כל המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק באגף עבור קבלת מעון יום שיקומי ומענים נוספים - (ראו פרטים למעלה משמאל)