מקוואות

מקוואות הטהרה ביתר עילית מפוקחים על ידי

בתי הדין האשכנזי והספרדי של העיר.

הרב המפקח מטעם רבני העיר: הרב מאיר סירוטה

טלפון: 0533100047

מנהל המקוואות: הרב דוד הרשלר

טלפון: 052-7616195

מייל: davidh@betar-illit.muni.il

אחראית מקוואות ברים, קדושת לוי ומוצפי:

הגב' עדנה יהב

טלפון: 053-3116618

 

אחראית מקווה בעש"ט:

הגב' רחל חבה

טלפון: 054-8459186

אחראית מקוואות קנייבסקי ואריאלי:

הגב' בת שבע כהן

טלפון: 052-7619533

רשימת המקוואות

*מקווה קדושת לוי הנו מקווה מונגש לבעלות מוגבלויות.

יש לתאם מראש עם האחראית.

זמני הפתיחה