מקוואות

מקוואות הטהרה ביתר עילית מפוקחים על ידי

בתי הדין האשכנזי והספרדי של העיר.

הרב המפקח מטעם רבני העיר: הרב מאיר סירוטה

טלפון: 0533100047

מנהל המקוואות: הרב דוד הרשלר

טלפון: 052-7616195

מייל: davidh@betar-illit.muni.il

אחראית מקוואות ברים, קדושת לוי ומוצפי:

הגב' עדנה יהב

טלפון: 053-3116618

 

אחראית מקווה בעש"ט:

הגב' רחל חבה

טלפון: 054-8459186

אחראית מקוואות קנייבסקי ואריאלי:

הגב' בת שבע כהן

טלפון: 052-7619533

אחראית מקווה אמרי סופר:

הגב' אורלי דוייאב

טלפון: 052-7164122

רשימת המקוואות

*מקווה קדושת לוי הנו מקווה מונגש לבעלות מוגבלויות.

יש לתאם מראש עם האחראית.

זמני הפתיחה

כל אישה שחוזרת מחו"ל חייבת בבידוד 14 ימים.

בזמן הבידוד אין לבוא למקוה, בשום פנים ואופן.

הפרת הוראה זו עשויה לגרום לסגירת המקום.

עקב המצב יש לתאם תור להגעה החל משעתיים לפני השקיעה בטלפון המקווה