ועדת תכנון ובניה

 2017

החל מהתאריך 27.01.2019, הפרוטוקולים של רשויות רישוי וועדות תכנון ובניה יתעדכנו באתר ההנדסי. למעבר לאתר ההנדסי לחצו כאן

2018

 2016