מ.ש.ל: מרכז שירות לתושב

מנהל האגף: יהודה דייטש

טלפון: 02-5888100 

מייל: yehudad@betar-illit.muni.il

אגף מ.ש.ל פועל מטעם העירייה בכדי לשפר ולהנגיש בצורה מיטבית את השירותים העירוניים לתושבי העיר. האגף מפעיל את הלשכה לפניות הציבור האחראית על הקשר הישיר עם התושבים במטרה להעניק לתושבים שירותים במכלול התחומים העירוניים.

חלק מרכזי ועיקרי בפעילות הלשכה הינן קבלות הקהל המיוחדות שמקיים ראש העיר עם חברי הנהלת העיר, בהן לכל תושב ישנה הזדמנות להגיע ללא קביעת תור מראש ולהעלות כל נושא או בעיה שעל הפרק, בכדי לקבל את השירות האישי מצוות הלשכה.

הבעיות הרבות שהועלו במסגרת קבלות הקהל קיבלו בחלקן מענה מיידי, היתר הועברו להמשך טיפול ומעקב על ידי צוות הלשכה. במסגרת הפרויקט ניתן סיוע למאות פונים, במגוון רחב של נושאים שהועלו במסגרת קבלות הקהל.

קבלות הקהל נערכות בלשכת ראש העיר בבניין העירייה או בלשכה לפניות הציבור בגבעה ב' בפינת הרחובות אוהב ישראל והחוזה מלובלין. תושבי העיר מתבשרים מבעוד מועד באמצעות מודעות בעיתונות על זמני ומיקום קבלות הקהל השונות. הפרסום המקדים מיידע את התושבים על קבלות הקהל הקרובות וכן על הנציג שיישב בקבלת קהל, כדי שיוכלו להתאים את ההגעה לקבלת קהל לסוג הפנייה המתבקשת, ולקבל את השירות היעיל ביותר.

מעת לעת מתקיימות ישיבות מיוחדות לנושאים ייעודיים בהשתתפות גורמי המקצוע בעירייה. לדוגמה, קבלות הקהל למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים שהתקיימו בהשתתפות ראש העיר, מחזיק תיק חינוך מיוחד, מנהלת הרווחה, מנהל היחידה לחינוך מיוחד ועוד גורמי מקצוע שונים כדי לתת את המענה הרחב והמושלם.

כמו כן, מתקיימת קבלת קהל במסגרת המבצע "ראשון בבנייה" עליו הכריז ראש העיר, במטרה לפשט את התהליכים ולזרז את הזמן לקבלת היתר בנייה. בתחילת הדרך התקיימה קבלת קהל שבועית ולאחר מכן קבלת קהל חודשית, במסגרתה ראש העיר ומחזיק תיק תכנון ובנייה יחד עם מהנדס העיר מקבלים קהל בלשכת ראש העיר וכל תושב יכול להגיע ולהציג את בעייתו בבקשה לבחון את הדברים ולקבל תשובה מקצועית בזמן אמת.

 

ניתן לפנות ללשכה לפניות הציבור בדרכים הבאות:

טלפון: 02-5888100

מייל: pniyot@betar-illit.muni.il

פקס: 02-5888123

מכתב ללשכת ראש העיר, רחוב רבי עקיבא 38, בניין העירייה, קומה ג'