ביטחון

מנהל האגף : שלמה בן חיים  

מייל: shlomo@betar-illit.muni.il

 

מזכיר האגף: יעקב יצחקי

טלפון: 02-5888001   

מייל: security@betar-illit.muni.il

האגף כולל בתחומי פעילותו ואחריותו נושאי ביטחון שוטף 24/7, היערכות לשעת חירום אזרחית וצבאית, אימון ותרגול עובדים, צוותי סגל והציבור הרחב, תוך כדי תאום וקישור מול גורמי הביטחון בגזרה, אבטחת והכנת מוסדות החינוך, תכנון וליווי אירועים עירוניים, הפעלת מוקד ביטחוני עירוני.

האגף מפעיל מעבר לתקני כח-אדם עירוניים, שרותי קבלנים ומתנדבים בהיקף של למעלה מ-100 אנשים.  האגף מתפעל ומתאם את כוחות הביטחון בעיר. באחריות האגף התפעול השוטף האבטחתי ביטחוני של העיר ומתן מענה מבצעי מיידי.

בעלי תפקידים נוספים באגף: