הושלם ריבוד הכיכר בצומת הרחובות פחד יצחק/ ברים

התחדשנו! 

צוותי מחלקת ההנדסה של העירייה עמלו ביממה האחרונה על השלמת פרויקט ריבוד הכיכר שנבנתה בצומת. במסגרת עבודות הקמת הכיכר נוצרו הפרשי גובה בין הכיכר לאספלט שיצרו מפגעים בכביש. 
לכן הוחלט שלא להמתין לריבוד הרחוב כולו, והכיכר רובדה ביום רביעי האחרון. 
ראש העיר מאיר רובינשטיין הגיע למקום לפקח על העבודות. ״ממשיכים לדאוג לרווחת התושבים. מודה לצוותי מחלקת ההנדסה ואגף שפ״ע על הפעילות היעילה והמסורה״

 

 

 

Please reload