הגיל השלישי

מנהל אגף תרבות: הרב יעקב טורנהיים 

טלפון: 02-5803050

מייל: yanki@betar-illit.muni.il

מנהלת המרכז הקהילתי: הגב' דסי קרויזר

טלפון: 02-5889911

מזכירת האגף: הגב' חיה דייטש  

טלפון:  02-5889911 שלוחה 1

מייל: chayad@betar-illit.muni.il

הערכה והוקרה מיוחדת יש בביתר עילית לתושבים הוותיקים שפעלו רבות בעיר ומחוצה לה וכעת הגיעו לגמלאות. מועדון 50+ הינו מועדון ייחודי לנשים גמלאיות המתכנסות אחת לשבוע לבוקר של העצמה והעשרה המתחיל בשעת כושר מותאמת וממשיך בהרצאה אטרקטיבית וסדנת העצמה. בנוסף לכך, אחת לתקופה, מתקיימת פעילות מאתגרת נוספת, כדוגמת טיול או מפגש בין דורי.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הרכזת – הגב' פייגי בן שם

טלפון: 02-5889911 שלוחה 9913

מייל: feigi@betar-illit.muni.il